Instruktørkurser

Se fotoserier fra forskellige Instruktørkurser her.

Som instruktør for Dansk Kano og Kajakforbund, DKF deltager jeg i uddannelsen af de fremtidige instruktører i kajakklubberne i Danmark. Kursister fra hele landet samles på velegnede kursussteder i grupper på 8 - 24 kursister.

Disse kurser drejer sig om at uddanne kajakroere til at være instruktører, og ikke til at blive bedre kajakroere. Det er vigtigt at vi som instruktører er bevist om vores ansvar overfor de nye i sporten, at vi både lærer dem at ro, og være klubmedlemmer på en konstruktiv måde. Jeg har dog altid tilstræbt, at ligge nogle kajakfaglige emner ind i undervisningen, så der også er lidt tilskud til "egenfærdighederne" man kan tage med hjem.

At være god til at ro er ikke ensbetydende med, at man er god til at lære andre at ro - på den anden side, har jeg set mange som er gode instruktører, på trods af, at de ikke selv har de store egenfærdigheder i kajakken.

Kurserne indeholder flere casies hvor kursisterne flere gange prøver at undervise og organisere hinanden. Det giver stort udbytte som kursisterne normalt er meget begejstret for.

Det "gamle system"
Gennem en årrække har vi skelnet mellem Hjælpeinstruktører og Instruktører.

Hjælpeinstruktørkurserne har handlet om grundlæggende instruktørviden der har været henvendt til alle bådtyperne i DKF´s regi. Kurserne har derfor også indeholdt en præcentation af bådtyperne Turkajak, Havkajak, Polokajak og Kapkano.

Instruktørkurserne har så været specifike til én af bådtyperne, og har gået mere i dybden med instruktørrollen.

EPP systemet
Med EPP systemet udvider DKF sine kursustilbud, nu er der således også mulighed for at tage kurser i kajaktekniske egenfærdigheder.
Det er en fantastisk mulighed til at sikre, at kursisterne har et passende egenfærdighedsniveau når de melder sig til instruktørskurserne.

De nye instruktørkurser ligner de "gamle" meget, selv om de nu har fået navneforandring til "Instruktør 1" og "Instruktør 2". En markant forskel er dog, at man nu vælger bådtype allerede inden "Instruktør 1" kurset, der vil derfor ikke blive brugt kursustid på at introduserer de 4 bådtyper Turkajak, Havkajak, Kajakpolo og Kapkano.

"Instruktør 2" skal nu efterfølgende afsluttes med en prøve, hvilket betyder, at man ikke længere kan kalde sig instruktør efter weekendkurset.

Se de nærmere beskrivelser af EPP-systemet på http://www.europaddlepass.dk/


Kurser


               

              

 

Kurser

Havkajakkurser

Tur- og Kapkajakkurser

Instruktørkurser

Superinstruktørkurser

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36