Høyre / Venstre

En pagaj kan høyre- eller venstreskives

Når man padler med en høyreskivet pagaj, så holdes pagajen ”fast” med høyre hånd, og glider rundt inne i venstre hånd. Det er altså den høyre hånd som styrer skivningen- der av navnet ”høyreskivet”.

Ved en venstreskivet pagaj er det naturligvis omvendt - venstre hånd styrer skivningen.

Om det er best å høyre – eller venstreskive sin pagaj, er ikke et spørsmål om man er høyre- eller venstrehendt. Det er utelukkende et spørsmål om hva man har tillært seg- typisk hvilken tradisjon det er i den klubb man startede sin rokariere i.

 


Home Pagajmåler Rostil Pagaj Pagajoppheng Linker


               

              

 

Samling av pagaj

Skivning av pagaj

Høire / Venstre

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36