Skivning av pagaj

Det er vigtig at du har styr på hvordan din pagaj er skivet. Det er deg selv som skal merke om den passer- du får en god føling av det ved å justere lidt på skivningen i ny og ne.

Det er en direkte sammenheng mellom den vinkel pagajen er skivet med, og hvor stejlt den settes i vannet. Hvis de to vinkler ikke passer sammen , så kan man ikke ro effektivt.

Vi øver og øver oss på å forbedre våres rostil . Vi gjør det ut fra noen normer og idealer som vi har lest og hørt. Mange har hell med det, men mange har problemer med å få den effektforøkelse, det er ved å få pagajen højere opp- å få en steil rostil. Dette henger ofte sammen med, at pagajens skivning ikke er tilpasset en steil rostil.

Rostil og pagajens skivning er en og samme ting. For mange er den riktige måte å endre rostil på blot, å endre på skivningen av pagajen, så kommer endringen av rostilen ”av seg selv”. Prøv evt. å skive den lidt mere, og merk hvordan armene kommer højere opp.

Roere som arbeider på å forbedre deres rostil, bør være beviste om skivningen av deres pagaj. I tilegg er det utrolig lærerigt, å justere litt på skivningen, både den ene og anden vej, for å merke på egen kropp hva skivningen betyr i praksis.

Innen skivningen endres , skal man naturligvis avlese vinkelen, så man helt nøjaktig kan justere tilbake til utgangspunktet.

Noen pagajer fåes med justerbart skaft, en umiddelbar tiltalende tanke, men meget vanskelig å håndtere. Pass på, det er bestemt ikke alle modeller som er pålitelige, og hvis det er gradangivelse på skaftet bør den kontrolleres. Bemerk at ved et 30 mm tykt skaft svarer 10 grader til et vrid på kun 2,62 mm.
Sådan finder du den skivning som passer for deg!

Mens kajakken ligger stille , holder du pagajen med venstre hånd , setter den i vannet i høyre side, der hvor du pleier. Drej den så den er skivet korrekt ( beskrevet under ”skivning av rotak”) -altså vinkelrett på båtens midterlinje. Først nå griper du om pagajen med høyre hånd- med strakt håndledd- og holder ”fast”.

Nå holder du høyre hånd rigtig i forholdtil skivningen- og da høyre hånd ikke slipper pagajen, og dit håndledd alltid er strakt- så vil pagajen alltid ha den korrekte skivning når den settes i vannet.

Ro deretter en tur, hvor du holder øje med hvordan pagajen står i vannet i venstre side.

Beskrivelsen her gjelder for høyreskvede pagajer- ved venstreskivede byttes det om på høyre og venstre.

Det er ikke mulig å anvise en ideal skivning- men pagajen er laget til å bevege seg riktigt når den holdes stejlt i vannet.

Jeg kan dog fortelle at mange roere der har en flott, og effektiv stil med en pagajskivning på 70 grader, og jeg har målt 74 grader blandt absolutt beste kajakpadlere i Danmark!!


Home Pagajmåler Rostil Pagaj Pagajoppheng Linker


               

              

 

Samling av pagaj

• Skivning av pagaj

Høire / Venstre

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36