Skivning av rotak

Her ser vi på den dreining bladet oppnår, når vi reiser pagajen (beskrevet under ”pajagføring”), eller når vi dreier skaftet rundt inne i henderne. Med ”skivning av rotaket” menes altså hvor mye bladet vinkles i vannet i forhold til båtens midterlinje. En vinkel som kan varieres fra tak til tak.

Dette illustreres her ved ”Korrekt skivning”, ”Underskivning” og ”Overskivning”.

Linjen vi betrakter på pagajbladet kan tydeliggjøres ved å sette et gummibånd rundt om bladet når vi ror.

Illustrationerne viser pagajbladets tværsnitt, og tar utgangspunkt i pagajens bevegelser som vi ser dem når vi sitter i kajakken.

 

Korrekt skivning – pagajbladet settes i vannet vinkelrett på båtens midterlinje.

Underskivet – vinkelen mellom båtens midtlinje og pagajbladet er for liten.

Overskivet – Vinkelen mellom båtens midtlinje og pagajbladet er for stort.


Home Pagajmåler Rostil Pagaj Pagajoppheng Linker


               

              

 

Pagajføring

Skivning av rotak

Wing-princippet

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36