Wing-prinsippet

Umiddelbart vil man forvente at vi trekker pagajen bakover gjennom vannet under et rotak.

Det er imidlertid ikke tilfellet- pagajen beveger seg fremover i vannet under rotaket . Vi trekker den opp lengre fremme enn den ble stukket i. Et fenomen som f.eks kan sees hvis man padler i grøtis, alger eller lignende.

Det er to grunner til det, den ene er at vi stikker pagajen fremover gjennom vannoverflaten, og glir frem innen den ” tar fatt vannet”. Den andre grunnen er Wing-pagajens utforming- det ar fasongen får den til å ”bære seg frem” som en flyvinge.

Der er naturligvis meget hensigtsmessig, idet det gir oss det lengste mulige rotaket.

Pagajen går fremover i vannet under rotaket .

Illustrasjonen viser pagajens tversnitt og tar utgangspunkt i pagajens bevegelser som en måse ser det ovenfra


Home Pagajmåler Rostil Pagaj Pagajoppheng Linker


               

              

 

Pagajføring

Skivning av rotak

Wing-princippet

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36