Chikane

När man ligger på någons våg måste man visa respekt för den som ligger först och inte störa dennes paddling. Det kan upplevas irriterande om du ligger tät intill hans paddel eller för långt fram (se bild nedan). Har du otur blir han arg och paddlar ifrån dig! Han är ju den som arbetar hårdast men du kan göra det ännu värre för honom om du har ork och moral till det!

Från mitten av kajaken, framför vågen bildas en vågdal. Om du paddlar fram och placerar dig så att din vågdal sammanfaller med vågdalen från hans kanot, så förstärks hans vågdal. Hans kanot kommer att sjunka djupare ned i vattnet och vattenmotståndet ökar.

Effekten är naturligtvis störst på lugnt vatten där kajakerna genererar de största vågorna.


Paddeltips


               

              

 

Hänga på våg

Diamant - Guldvåg

Upphämtning

Chikane

 

Beställning av
paddelmätre

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36
ph @ paddle-web.com