Diamant - Guldvåg

När fyra kanotister paddlar tillsammans kan en speciell effekt uppnås för en av dessa. Den sk guldvågen ger en stor och fin våg för den kanotist som ligger längst bak. Denne drar nytta av två sidovågor och bakvågen från den kajak som leder fältet. Detta ger en väldigt god effekt, men vattnet här kan vara lite oroligt och ofta krävs stor koncentration på styrningen.

Om man är i en situation där man är överens om att hjälpa personen på guldvågen så mycket som möjligt kan man göra det genom att öka effekten ytterligare av guldvågen. Om de två kajaker som ger upphov till sidovågorna lägger sig lite (inte mycket, bara så att det känns bekvämt) längre ut från den ledande kajaken kommer guldvågen att öka i storlek.

Rockad

I en tävlingssituation kan det vara svårt att uppnå jämlika förhållanden för alla. När den som leder fältet vill bli avlöst slutar han plötsigt att paddla, kanske för att dricka eller sätta sig tillrätta. Situationen blir lite osäker ett tag tills alla har hittat nya positioner i fältet igen. Det bästa är givetvis att den som är snabbast ligger först!

Det blir en helt annan situation om gruppen känner varandra och hittar det optimala samarbetet.

Om man har övat in positionsbytet kan detta ske snabbt och smidigt, knappt utan att någon fart förloras. Alla måste veta var man ska flytta och i vilken ordning. Därför är det smidigt att den som lämnar sin position ropar ”Go” (eller vad som helst) så att nästa paddlare vet när det är dags att byta.

Som animationen ovan visar är det kanoten som ligger på guldvågen som först måste flytta på sig. Han måste ta sig igenom lite skvalpigt vatten och är den ende som behöver ta sig över en våg från de andra. Den ledande kanotisten kan bli tvungen att sänka farten lite för att hjälpa honom. Dock måste han ligga kvar i ledningen tills de andra har intagit sina nya positioner. Sedan kan han minska farten ytterligare och de andra paddlar om honom och ger honom en välförtjänad våg att hänga på.

Att öva på att byta positioner i denna typ av våghängning är en rolig och bra träningsform, här tränas kondition, våghängning, balans och kamratskap. Genom att placera den långsammaste paddlaren på guldvågen och den snabbaste längst fram uppnås den mest homogena placeringen. Sätt klockan på 5 min mellan varje rotation.

Det är roligt att öka farten, men om gruppen splittras försvinner det roliga. Då den som ligger först har lite svårt att se vad som händer bakom honom bör den paddlare halkar efter ropa ”sakta ner!” för att vidhålla formationen.

Lycka till!


 


Paddeltips


               

              

 

• Hänga på våg

• Diamant - Guldvåg

• Upphämtning

• Chikane

 

• Beställning av
paddelmätre

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36
ph @ paddle-web.com