Vinkling av paddeltag

Med paddeltagets vinkel menas den vinkel som uppstår mellan paddelbladet och kanotens mittlinje. Denna vinkel kan ändras genom att höja eller sänka paddeln (se beskrivning under ”Paddelföring”), alternativt rotera paddelskaftet i handen. Vinkeln kan varieras från tag till tag.

Nedan beskrivet som ”korrekt vinkling”, ”undervinkling” och ”övervinkling”.

Linjen vi är ute efter på paddelbladet tydliggörs genom att trä på ett gummiband över paddelbladet när vi paddlar.

Illustrationerna visar paddelbladets tvärsnitt och paddelns rörelse, sett ur kanotistens synvinkel sittandes i kajaken

Korrekt vinkling – Paddelbladet sätts i vattnet vinkelrätt mot kajakens mittlinje

Undervinkling – Vinkeln mellan båtens mittlinje och paddelbladet är för liten.  

Undervinkling kan förekomma på vänster sida trots att högersidan har en korrekt vinkling (vid högervriden paddel). Detta kan göra att kanotisten känner sig osäker på vänster sida och inte kan ta i lika mycket.

Övervinkling – Vinkeln mellan båtens mittlinje och paddelbladet är för stor.

 


Paddelteknik


               

              

 

Paddelföring

Vinkling av paddeltag

Wing-principen

Beställning av
paddelmätre

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36
ph @ paddle-web.com