Wing-principen

Instinktivt förväntar vi oss att när vi stoppar bladet i vattnet och drar ett paddeltag förflyttar sig paddeln bakåt.

Så är det emellertid inte paddeln förflyttar sig hela tiden framåt under ett paddeltag. Vi lyfter alltså upp paddeln längre fram än vad vi stoppade i den. Detta kan man se om man paddlar vatten täckt av pollen, alger eller liknande.

Det finns två orsaker till ovanstående, dels pga av att vi sticker i paddeln långt fram och låter kanoten glida framåt lite innan vi hinner utveckla kraft i draget. Dels beror det på wing-paddelns utförande dess form får den att bete sig som en flygvinge.

Detta är naturligtvis fördelaktikt, det ger oss chansen till längsta möjliga drag

Paddeln rör sig framåt under paddeltaget

Illustrationen visar paddeln tvärsnitt sett ovanifrån.


Paddelteknik


               

              

 

Pagajføring

Skivning af rotag

Wing-princippet

Beställning av
paddelmätre

Per Hallum
Denmark
+45 51 24 99 36
ph @ paddle-web.com